توضیحات محصول

در اين پست از سايت آموزش تابلو برق به بررسي و توضيحات کتاب برق صنعتي پيشرفته کاپا پرداخته مي شود و اميد است مطالعه اين کتاب بتواند نياز هاي فني دانشجويان,متخصصين و مهندسان اين صنعت را فراهم کند.کتاب حاضر شامل 9 فصل بوده و دراراي آخرين استاندارد علائم و نقشه کشي DIN آلمان مي باشد.در اين کتاب دستگاه هاي پيشرفته صنعتي همراه با نقشه هاي راه اندازي قدرت و فرمان نيز آورده شده است.دستگاه هاي PLC, اينورتر ها,کانورتر ها,گرداننده ها,قطعات کنترلي مدرن,سلکتور سوئيچ,و انواع کنتاکتور هاي مدرن و … در فصول مختلف بررسي شده اند.اين کتاب شامل سر فصل هايي به شرح زير مي باشد.

فصل اول برق صنعتی پیشرفته کاپا
سيستم هاي اتوماسيون
کنترل هاي قابل برنامه ريزي PLC
فصل دوم برق صنعتی پیشرفته کاپا
گرداننده ها (Drives)
راه انداز هاي نرم مدل Mst1 ( کنتاکتور هاي الکترونيکي و انواع مدار )
راه انداز هاي نرم مدل Msk1 (اوناع مدار)
راه انداز هاي نرم مدل Mst2 (انواع مدار)
راه انداز هاي نرم مدل Mst3 (انواع مدار)
بخش اينورتر هاي فرکانس
اينورتر مدل DF4-120
اينورتر مدل DF4-340
اينورتر هاي فرکانس مدل AMD31
اينورتر فرکانس DF5 و برنامه نويسي آن
کانورتر هاي جريان
کانورتر هاي جريان مدل TPY
کانورتر هاي جريان TPD
فصل سوم برق صنعتی پیشرفته کاپا
قطعات مدارهاي کنترلي
سوئيچ هاي RMQ
سوئيچ هاي و نشان دهنده هاي ديجيتالي RMQ22
انواع سوئيچ هاي حد AT
سوئيچ هاي القايي نزديکي
سوئيچ هاي القايي جوار يا نزديکي نوري
فصل چهارم برق صنعتی پیشرفته کاپا
کليد هاي دستي يا گردان
کليد هاي روشن- خاموش- کليد هاي اصلي
کليد هاي تعمير و نگهداري
کليد هاي چند سرعته
کليد هاي سه سرعته
مدار هاي اينتر لاکي
سوئيچ هاي فاز کمکي
سوئيچ اندازه گيري ولتاژ
سوئيچ هاي توان
کليد هاي هيتري
سوئيچ هاي مرحله اي
سوئيچ هاي کنترلي
فصل پنجم برق صنعتی پیشرفته کاپا
کنتاکتور و رله ها
رله هاي کنتاکتوري و انواع آن
سوپر سورها و انواع آنها
رله هاي زمان بندي يا تايمر ها
کنتاکتور هاي DIL
رله هاي اضافه بار
رله هاي حفاظت موتور
رله هاي اضافه بار نوع EMT6 براي ترميستورهاي PTC
فصل ششم برق صنعتی پیشرفته کاپا
کليد هاي قطع کننده محافظ موتور
مدل يا نوع کليد هاي قطع کننده – محافظ موتور PKZMO
مدل PKZ
مدل با سيستم PKZO و انواع مدار
مدل محافظ موتور PKZO و انواع مدار
فصل هفتم برق صنعتی پیشرفته کاپا
کليد هاي قطع کننده و کليد هاي اصلي
دستگاه رها کننده شانت
رها کننده ولتاژ پائين
کنتاکت هاي کمکي و انواع آن
کليد هاي يا سوئيچ نشان دهنده وضعيت
کليد هاي تاخير زماني کوتاه
سوئيچينگ از راه دور – جهت عملکرد موتور
سوئيچ هاي ترانسفورمري
کليد هاي حغفاظت در مقابل جريان پسماند
کليد هاي ديجتال
فصل هشتم برق صنعتی پیشرفته کاپا
راه اندازی موتور های الکتریکی
جدول کنتاکتورهای ساخت شرکت مولر طبق استاندارد
مدار هایی با کنتاکتور های DIL
مدار پل کردن رله اضافه بار در زمان لحظه استارت
مدار چپگرد- مدار راستگرد با کنتاکتور مدل DIUL
مدار چپگرد – راستگرد دو دوره
چپگرد – راستگرد با کلید اصلی PKZ2
انواع مدار راه اندازی با رله های اضافه بار
ستاره – مثلث اتوماتیک با کنتاکتور های مدل DAINL و انواع کنتاکتور ها
مدار اینورتر AMD31 با بای پاس ستاره – مثلث
ستاره – مثلث با کلید محافظ موتور PKZ2
موتور چند دور
دو – دور بدون چپگرد – راستگرد
مدار دو سرعته- بدون چپگرد – راستگرد با دو سیم پیچ جداگانه و انواع مدار با کنتاکتورهای جدید

Reviews

You must log in to submit a review.