توضیحات محصول

یکی از مهمترین و کاربردی ترین فایل های سایت آموزشی تابلو برق بوده که از طریق این فایل می توانید به صورت عملی با بخش های مهم یک کارخانه آشنا شده و به صورت کاملا کاربردی و عملی نحوه اجرای تاسیسات الکتریکی,ارتباط بین تابلو ها و کارکرد هر کدام از آنها را بررسی کنید.سيستم برق كارخانه چوب و كاغذبه صورت کاملا تخصصی شما را به سفری برقی به یک کارخانه برده و به صورت کامل با الکتریکال این کارخانه آشنا می شوید.

برق كارخانه توسط پست شهيد سلماني كه بوسيله يك شبكه رينگي از طريق خط k230 پست دهك ساري و پست قائم شهر تغذيه مي شود كه در نهايت توسط دو ترانس MVA90 ، KV 20/ 230 وارد كارخانه مي شود . پس از آن برقKV 20 خروجي ترانسفورماتور وارد پست زيمنس مي شود . در اين پست چهارعدد كليد A 2500 كم روغن وجود دارد . پس از آن توسط بيست و چهار عددكابل 240 ميلي متر مربع بطول 700 متر وارد سوئيچ گير مي شود.در این کتاب به بررسی تابلو های موجو در یک کارخانه چوب و کاغذ پرداخته می شود و سیستم برق کارخانه چوب و کاغذ را به طور کامل مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.در این فایل شما با تابلو های فشار متوسط سوئیچگیر,سیستم برق اظطراری,سیستم برق جریان مستقیم و متناوب در داخل کارخانه و چگونگی استفاده از آنها,الکتروموتور هایی با توان بالا جهت راه اندازی وکیوم پمپ ماشین کاغذ,ریفاینر ها,ترانسفورماتور ها و حفاظت های انجام گرفته برای هریک از ترانس ها,انواع رله های مورد استفاده و شرح کارکرد آنها در کارخانه,باطری خانه,درایور های جریان متناوب و مستقیم و کنترل دور آنها,انواع تابلو برق برای تغذیه مدارات متنوع در داخل کارخانه و بسیاری مطالب مهم و پر کاربردی دیگر که در سيستم برق كارخانه چوب و كاغذ به آن پرداخته شده است.

آنچه در سيستم برق كارخانه چوب و كاغذ خواهید آموخت به صورت خلاصه در زیر آمده است:

سيستم برق كارخانه چوب و كاغذ( single line)
تقسيم مصارف كارخانه
تجهيزات كارخانه
ترانس هاي قدرت
ترانسفورماتورهاي اندازه گيري
ترانسفورماتور جريان
ترانسفورماتور ولتاژ (
كليدهاي قدرت( دژنكتور)
كليد هاي خلا ء
كليدهاي كم روغن
كليدهاي SF6
سكسيونر
كليد TIE BREAKER
سلول (CELL
سوئيچگيرهاي LV
سوئيچگيرهاي 20 کیلو ولت
Load shading
سوئيچگير
PCC  ( POWER  CENTRAL  CONTROL)
بريكرهاي نوع DS
بريكر زمين
MCC  ( MOTOR CENTRAL CONTROL)
خازن
سیستم های حفاظتی
مقدماتی در رابطه با انواع رله ها
رله اضافه جریان معکوس
رله اضافه جریان زمان ثابت
رله LSIG
رله  Resistor Thermal Detector
رله IQ 1000

رله OPN
سيستمUPS
Transfer time ( زمان وقفه )
تشريح نقشه UPS
باتري شارژر ( BATTERY  CHARGER )
ديزل ژنراتور (DG )
MASTER   PIECE
روغن ترانسفورماتور
انتخاب روغن
آناليز روغن ترانس
دستگاههاي حفاظتي و كنترل ترانس ها
درايوهاي  AC و DC
کنترل سرعت موتورهای DC
شرح مدار  AC Drive
Earth tester
تست مقاومت زمين
کارگاه برق کارخانه چوب و کاغذ
کارگاه سیم پیچی و بسیاری مطالب دیگر.

Reviews

You must log in to submit a review.