توضیحات محصول

در این قسمت از محصولات تابلو برقی جزوه ای پر کاربرد و مهم را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که این جزوه در سایت های دیگر با قیمت چندین برابر این قیمت به فروش می رسد.

بسیاری از خطرات برای اشخاص و تاسیسات الکتریکی بر اثر ضعیف بودن سیستم اتصال زمین یا عدم وجود اتصال زمین تجهیزات الکتریکی به وجود می آید.یک سیستم فشار ضعیف زمین شده نسبت به یک سیستم زمین نشده حوادث کمتری برای کارکنان در بردارد.در یک سیستم زمین نشده با وجود متعادل بودن ولتاژ فازها ، تماس عمدی یا اتفاقی با هر کدام از فازها ممکن است خطر شوک الکتریکی را خواهد داشت. مادامی که یک اتصال به زمین (ارت فالت) روی یک فاز سیستم زمین نشده یا سیستم زمین شده رخ می دهد ، شخصی که با یکی از فازهای دیگر سیستم و زمین تماس می گیرد.از دیگر خطرات عدم وجود سیستم اتصال زمین مناسب ، خطر آتش سوزی و خسارت سنگین تجهیزات وتاسیسات است پس یکی از راههای پیشگیری از حوادث جانبی وتاسیساتی داشتن اتصال زمین مناسب می باشد.

مقدمه ای کوتاه بر طراحی سیستم زمین
هدف از گرد آوري اين مقاله کمک به پیمانکاران جهت درک عميق تر مفاهيم مربوط به سيستم هاي زمين و آشنائي با روشهاي روز آمد و کار آمد اين بخش از مهندسي برق است که گر چه در گذشته بي توجه با آن برخورد ميشده ولي در وضعيت فعلي مملکت و حجم عظيم پروژه هاي صنعتي و پيشرفت فن آوري، جايگاه خودرا پيدا کرده و مطمئنآ در آينده هم بهتر از وضعيت فعلي خواهد بود.

در اين مقاله سعي بر آن است تا با زبان ساده و تصاوير شماتيک ، مفهوم براي خواننده جابيفتد ، اما به علت دامنه وسيع موضوع و تعدد مباحث در مواردي که نياز به توضيحات بيشتر ميباشد به مراجع ضميمه که به صورت فايل الکترونيکي در اختيار شما قرار داده شده است مراجعه فرمائيد.

آنچه در طراحی سیستم زمین خواهید آموخت

مقدمه

تعریف سیستم زمین

اصطلاحات و تعاریف

تاثیر جریان الکتریکی بر بدن

فلسفه و تاریخچه ارت

انواع زمین کردن

انواع زمین کردن الکتریکی

انواع زمین حفاظتی

نویز و EMI در شبکه های الکتریکی

تقسیم بندی سیستم های فشار ضعیف از نظر سیستم زمین

با دانلود و مطالعه این فایل با ارزش که با همکاری یکی از شرکت های معتبر فنی و مهندسی با تابلو برقی تدوین شده می توانید طراحی سیستم زمین را با تمامی جزئیات آموزش ببینید.

Reviews

You must log in to submit a review.