توضیحات محصول

فیلم آموزشی خازن گذاری در شبکه های فشار ضعیف منبع مناسبی برای آموزش خازن گذاری می باشد و توسط این فیلم آموزشی که با همکاری شرکت نیروی برق در اختیار تابلو برقی قرار گرفته می توانید خازن گذاری در شبکه های فشار ضعیف را به خوبی فرا بگیرید.

خازن‏ گذاری در شبكه‏ های توزيع باعث اصلاح ضريب‏ قدرت و كاهش تلفات می ‏گردد. اين دو تأثير موجب آزادسازی قابل‏ ملاحظه‏‏ ظرفيت شبكه‏ و توليد می شود. به‏ طوركلی مزايای نصب خازن با نزديك ‏ترشدن محل نصب آن‏ به‏ محل مصرف افزايش می ‏يابد. سطح ولتاژ هم به‏ نحو موثرتری‏ بهبود می يابد. با اين‏ حال تاكنون توجه كافی به‏ خازن‏ گذاری در شبكه‏ های توزيع و خصوصا” شبكه‏ های فشار ضعيف نشده‏ بود. شايد مهمترين دليل اين كم ‏توجهي “مقايسه نشدن هزينه‏ های خازن‏ گذاری با هزينه‏ های سنگين احداث نيروگاه‏ و شبكه‏ های انتقال‏ و توزيع” باشد.

با اجرای طرح : افزايش ولتاژ نقاط انتهايی فيدرهای فشارضعيف از حدود 4 تا 15 ولت بدون افزايش ولتاژ نقاط ابتدايي، كاهش جريان فيدرهاي فشارضعيف از 5 تا 20 درصد ، كاهش توان اكتيو و راكتيو فيدرها از 5 تا 20 درصد، كاهش10 تا 40 از تلفات فيدرهاي فشارضعيف، رفع نياز افزايش ظرفيت بسياري از فيدرها و ترانسفورماتورهاي توزيع، كاهش قابل‌ ملاحظه قطعي كليد فيدرهاي پربار، جلوگيري از كم‌شدن طول عمر الكتروموتور وسايل خانگي مانند يخچال و فريزر به‎دليل افت ولتاژ قابل ملاحظه (افت ولتاژ موجب افزايش جريان دريافتي اين وسايل ، گرم شدن زياد سيم‎ پيچي و درنتيجه كاهش عمر مي‎شود) و كاهش آلودگي محيط زيست به‎دليل كاهش توليد انرژي الكتريكي توسط نيروگاه‎ها (بخشي از انرژيي كه قبلا تلف مي‎شد) حاصل گرديد.

با خازن ‏‏‏گذاري در مسير فيدرهاي فشارضعيف هوايي (به‎ جاي ابتداي فيدرها) افت ولتاژ نقاط انتهايي فيدرها بدون افزايش ولتاژ نقاط ابتدايي ، جبران مي‏ شود.

با خازن‏‏‏ گذاري در مسير فيدرهاي فشارضعيف هوايي (به‎جاي ابتداي فيدرها) احتمال تشديدِ (رزونانس) ناشي از نزديكي محل نصب خازن و ترانسفورماتور ، به ‏‏‏دليل قرار گرفتن خازن و ترانسفورماتور در طرفينِ بخشي از مقاومت فيدر ، منتفي مي‌گردد.

حدود نيمي از 25% تلفات پيك بار (با احتساب مصرف‏ داخلي نيروگاه‌ها) مربوط به‌ شبكه‏ هاي فشارضعيف است. ازميان انواع مختلف خازن‏‏‏ گذاري (در شبكه‏هاي انتقال‏ ، فوق‌توزيع ، فشارمتوسط توزيع ، ابتداي فيدرهاي فشارضعيف ، در مسير فيدرهاي فشارضعيف) تنها خازن‏‏‏ گذاري در مسير فيدرهاي فشارضعيف مي‏تواند در كاهش تلفات شبكه‏ هاي فشارضعيف و درنتيجه كاهش بزرگترين عامل ايجاد تلفات پيك بار موثر باشد.

از این رو سایت آموزش تابلو برق فیلم آموزشی خازن گذاری در شبکه های فشار ضعیف را در اختیار شما کاربران گرامی قرار می دهد و امید است مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته و بتوانید از طریق این فیلم آموزشی مراحل نصب, نکات مهم و کاربردی را به خوبی فرا بگیرید.

Reviews

You must log in to submit a review.