توضیحات محصول

در این پست از سایت آموزش تابلو برق مجموعه نقشه الکتریکال تابلو سوئیچگیر 6 کیلو ولت GIS را خدمت شما مهندسان عزیز تقدیم می کنیم.در این فایل که به صورت دسته بندی قرار داده شده است شما به راحتی می توانید به بخش های مختلف فایل دسترسی داشته باشید.در زیر نقشه های موجود در این فایل (مجموعه نقشه الکتریکال تابلو سوئیچگیر 6 کیلو ولت GIS) آورده شده است که می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق این فایل به دست بیاورید.

مجموعه نقشه الکتریکال تابلو سوئیچگیر 6 کیلو ولت GIS
شامل سه بخش اصلی زیر است:
 6kV MV SWITCHGEAR CIRCUIT DIAGRAM
6kV MV SWITCHGEAR LOGIC DIAGRAM
6kV MV SWITCHGEAR SINGLE LINE DIAGRAM
و هر بخش شامل نقشه های زیر است:
6kV MV SWITCHGEAR CIRCUIT DIAGRAM
(AKTIF)7.2 Metal Clad Switchgear
=L00 Coupler
=L00(AKTIF) Bus Scetion & Bus Riser
=L01 Incoming
=L01(AKTIF) Incoming1 With V.T
=L10 Metering
=L10(AKTIF) Voltage Transformer
=L11 Outgoing
=L13(AKTIF) Outgoing
=L20 Metering
=L20(AKTIF) Voltage Transformer
6kV MV SWITCHGEAR LOGIC DIAGRAM
شامل 16 فایل از نقشه های اتوکد لاجیک تابلو سوئیچگیر 6 کیلو ولت GIS می باشد

6kV MV SWITCHGEAR SINGLE LINE DIAGRAM
شامل یک فایل از دیاگرام تک خطی و نحوه و محل قرار گیری سوئیچگیر در داخل پست و ارتباط با خطوط فشار قوی می باشد.

Reviews

You must log in to submit a review.