توضیحات محصول

مجموعه نقشه پست برق به صورت مجموعه ای شامل 120 عنوان از انواع نقشه های پست برق ایران در سایت تابلو برقی قرار داده شده است.

پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ انجام می شود و با استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شود درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که در بسیاری از پستها ترکیب دوحالت فوق دیده می شود .
در خطوط انتقال  DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالی بسیار پایین بوده ودر پایداری شبکه قدرت نقش مهمّی دارند لذا اخیرا ُ این پستها مورد توجه قراردارند ازاین پستها بیشتردر ولتاژهای بالا (800 کیلو ولت وبالاتر) و در خطوط طولانی به علت پایین بودن تلفات انتقال استفاده می شود.
درشبکه های انتقال DC  درصورت استفاده ازنول زمین می توان انرژی الکتریکی دا توسط یک سیم به مصرف کننده انتقال داد.
در این پست قصد معرفی  120 نقشه تك خطی از پستهای فشار قوی قرار داده شده است كه خیلی به فهم طراحی پست كمك میكند.ادوات و تجهیزاتی که در داخل این نقشه ها وجود دارد كه باید به آنها توجه كنید، مثل :علایم تجهیزات پست،تعداد فیدرهای ورودی و خروجی،تعداد ترانسفورماتورها،نوع شینه بندی،Bay پست،سوئچگیر و …

شما در این نقشه ها با انواع نقشه وتک خطی پست برق های موجود در ایران با توجه به سطح ولتاژ اعم از

63,230,400 کیلو ولت که هر کدام از آنها نسبت به سطح ولتاژ خود کارایی خاصی دارند .

مجموعه نقشه پست برق مجموعه ای شامل 120 نقشه متفاوت از انواع پست های برق می باشد که انواع پست های برق را مورد بازبینی و نقشه تک خطی و کلی را برایتان در قالب pdf بیان می کند.

Reviews

You must log in to submit a review.