توضیحات محصول

در این پست از سایت آموزش تابلو برق نقشه الکتریکال سوئیچگیر 33 کیلو ولت در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.در پست های قبلی نقشه الکتریکال سوئیچگیر 6 کیلو ولت و 63 به 20 کیلو ولت در اختیار شما عزیزان قرار گرفته بود.

در این فایل (نقشه الکتریکال سوئیچگیر 33 کیلو ولت) شما با فایل های زیر آشنا می شوید.

قسمتی از فایل که مربوط به مدار فرمان و مدار قدرت است به صورت فایل اتوکد در اختیار شما قرار می گیرد و بقیه فایل ها در قالب فایل PDF  قرار داده شده است.

33kV MV SWITCHGEAR CIRCUIT DIAGRAM
شامل فایل 26 فایل که نمونه های آن در زیر آورده شده است.
Bus Section & Bus Riser
Coupler
V.T
Incoming
Incoming With V.T 4000 A
Incoming With V.T 1600 A
Voltage Transformer
Metering
Transformer
Outgoing
Bus section
Metal Clad Switchgear (Siemens VCB)
Metal Clad Switchgear Substation
33kV MV SWITCHGEAR LOGIC DIAGRAM
شامل 18 فایل از قسمت های مختلف لاجیک دیاگرام که توسط نرم افزار اتوکد باید اجرا شود.لاجیک دیاگرام مهمترین قسمت نقشه می باشد و توسط آن قادر خواهید بود نحوه و عملکرد مدار را درک کنید چرا که این قسمت توسط گیت های منطقی طراحی می شود
33kV MV SWITCHGEAR SINGLE LINE DIAGRAM

دایاگرام تک خطی سوئیچگیر 33 کیلو ولت را نشان می دهد.و توسط این فایل می توانید موقعیت قرار گیری و نحوه ارتباط فیدر ها و اینکامینگ , و خروجی ها همچنین سایر بخش های سوئیچگیر را مشاهده کنید.

Reviews

You must log in to submit a review.